Strategia

Strategia – sopimuksella asiakas hajauttaa sähkönhankintaansa fyysisillä kiinnityksillä niin määrällisesti kuin ajallisesti. Strategia sopii asiakkaalle, joka haluaa itse olla mukana suojauspäätöksissä.

Asiakas päättää kuinka suuri osuus kulutuksesta lukitaan ja mille ajanjaksolle. Lukitun hinnan ulkopuolella oleva avoin osuus perustuu NordPoolin spot-hintaan.