Sähkön alkuperäjakauma 

 

Fossiiliset energialähteet ja turve 31,3%, Uusiutuvat energialähteet 28,9%, Ydinvoima 39,8%

Keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt 179,39 g/kWh. Käytetyn ydinpolttoaineen määrä 1,15 mg/kWh.

Jakauma on laskettu Energiaviraston ilmoittaman jäännösjakauman ja Energia Myynti Suomen hankkimien alkuperätakuiden perusteella. Jäännösjakauma kertoo Suomessa kulutetun varmentamattoman sähkön tuotantojakauman. Sähkönkäytön hiilidioksidipäästöjen laskennassa tulee noudattaa Energiaviraston ohjeita


Energiaviraston jäännösjakauma vuoden 2020 osalta