Sähkön alkuperäjakauma 

 

Jakauma on laskettu Energiaviraston ilmoittaman jäännösjakauman ja Energia Myynti Suomen hankkimien alkuperätakuiden perusteella.

 Energia Myynti Suomen myymän sähkön keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt ovat 179,32 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 1,02 mg/kWh.


Energiaviraston jäännösjakauma vuoden 2020 osalta