Sähkön alkuperäjakauma 

 

Fossiiliset energialähteet ja turve 31,3%, Uusiutuvat energialähteet 28,9%, Ydinvoima 39,8%

Keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt 179,39 g/kWh. Käytetyn ydinpolttoaineen määrä 1,15 mg/kWh.

Jakauma on laskettu Energiaviraston ilmoittaman jäännösjakauman ja Energia Myynti Suomen hankkimien alkuperätakuiden perusteella.

 


Energiaviraston jäännösjakauma vuoden 2020 osalta