Salkunhoitopalvelut

Markkinat ja olosuhteet muuttuvat vaikuttaen asiakkaiden sähkön hankintaan. Sähkön hinnan suuri vaihtelu tuottaa riskin asiakkaan yritystoiminnalle, jota hallitaan asiakkaan tarpeisiin sopivalla riskienhallintastrategialla. Sopivan strategian avulla pystytään suojautumaan markkinoiden heilahteluilta.

Meillä on poikkeuksellisen paljon ammattitaitoa rakentaa asiakkaalle sopiva riskienhallintastrategia muuttuviin markkinoihin ja asiakkaiden tarpeisiin.

Energi Danmark Securities tarjoaa salkunhoitopalveluita koko konsernille. Suomalaiset salkunhoitajat ovat osa Energi Danmark Securitiesin kansainvälistä tiimiä, ja huolehtivat asiakkaiden salkunhoidosta. Salkunhoitajamme kommunikoivat kaikilla pohjoismaisilla kielillä, englanniksi sekä saksaksi asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Kansainväliset sähkömarkkinat ovat yksi monimutkaisimmista toimintaympäristöistä riskienhallinnan näkökulmasta. Me kykenemme taltuttamaan sen.

”Salkunhoitajan työ on pysymistä ajantasalla markkinahintoihin vaikuttavista tekijöistä. Aina ei tarvitse heti ymmärtää mistä hinnanmuutos kumpuaa, mutta kokemus yleensä ottaen lyhentää reaktioaikaa.

Salkunhoitajana aamuni alkavat yleensä erinäisten fundamenttidatojen läpikäynnillä. Onneksi kaikkea tietoa ei tarvitse prosessoida itse vaan osa tiedosta saadaan koosteena sisäisistä ja ulkoisista lähteistä. Markkinoiden avautuessa on yleensä muodostunut näkemys muutoksen suunnasta ja voimakkuudesta. Tämä näkemys hyödynnetään asiakaskohtaisten suojaus- ja kaupankäyntitarpeiden toteuttamisen ajoittamisessa.

Päivän mittaan asiakkaalle toteutetut kaupat käynnistävät raportointitarpeen. Samalla seurataan tavoitteissa pysymistä ja pohditaan alustava tarve seuraaville toimille.

Salkunhoidossa tarvitaan näkemystä ja kurinalaisuutta strategioiden toteutuksessa. Analyyttisesti lähestyen jokainen toimi hankinnassa on seurausta tavoitteellisesta toiminnasta, jossa asiakkaan riskipolitiikka, tavoiteet ja riskirajaukset ohjaavat lopputuloksen muodostumista.

Salkunhoitajana tiedostan, että markkina aina oikeassa. Välillä tulkitsen markkinan olevan kuitenkin jonkin verran edellä tai jäljessä. Nämä ovat ne hienot hetket.”

Jaakko Kontio, Salkunhoitaja

Kaikille asiakkaillemme on yhteistä se, että sähkönhinnan suuri vaihtelu tuottaa riskin heidän toiminnalleen.