Finanssipooli

Finanssipoolissa asiakas pääsee osaksi hajautettua suojausstrategiaa ja hankintapoolia, jossa on mukana useita yrityksiä ja riskienhallintaa hoidetaan yhteisesti. Asiakas pääsee hyötymään ison hankintapoolin skaalaeduista. Suojaukset tehdään selkeän toimintamallin mukaan, jolloin suojausten hinnanmuodostus on selkeää ja asiakkaan hintariskit pysyvät hallinnassa. Palvelun toteuttaa konsernin salkunhoitoyhtiö Energi Danmark Securities A/S, jossa salkunhoitajat raportoivat kaikilla pohjoismaisilla kielillä, englanniksi sekä saksaksi asiakkaiden tarpeiden mukaan.