Tärkeää tietoa käyttö-paikkatunnuksista

Uusi yhdenmukainen kansainvälisesti yksilöivä käyttöpaikkatunnus otetaan käyttöön prosessien laadun parantamiseksi mm. helpottamaan asiakkaiden myyjänvaihtoa.

4 tammikuun, 2022


Yrityksillä ja kuluttajilla on ollut mahdollisuus valita itselleen sopiva sähkönmyyjä yli 20 vuoden ajan. Jotta tämä valinta on ollut mahdollista, ja vaihto myyjältä toiselle olisi sujuvaa, on lainsäädännön lisäksi tarvittu sähkömarkkinaprosesseja tukevia toiminnallisuuksia asiakastietojärjestelmiin sekä menettelytapaohje siitä, miten esimerkiksi myyjänvaihtoon liittyvää tietoa vaihdetaan markkinaosapuolten välillä. Suomessa on yli 100 sähkönmyyjää, noin 80 jakeluverkonhaltijaa ja 3,7 miljoonaa sähkönkäyttöpaikkaa. Sähkönmyyjää vaihdetaan vuosittain n. 400 000 kertaa, joten yhteiset pelisäännöt ja prosessien toimivuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tietoa osapuolten, eli sähkönmyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden, välillä on vaihdettu aluksi faxeilla ja nyt jo parikymmentä vuotta PRODAT-sanomien avulla. Koska tieto on hajautetusti markkinaosapuolten omissa järjestelmissä, on ajoittain tarvetta myyjien ja jakeluverkkojen väliseen tiedonvaihtoon myös sähköpostilla ja puhelimitse. Asiakkaan ei ole ollut myöskään aina helppo tietää, minne olla yhteydessä ja keneltä pyytää apua.

Nyt tämä ns. hajautettu tiedonvaihto on nyt tulossa tiensä päähän ja suomalaiset sähkönmyyjät ja jakeluverkonhaltijat siirtyvät keskitettyyn tiedonvaihtojärjestelmään DataHubiin 21.2.2022. Uusi yhdenmukainen kansainvälisesti yksilöivä käyttöpaikkatunnus otetaan käyttöön prosessien laadun parantamiseksi mm. helpottamaan asiakkaiden myyjänvaihtoa.  

 

DataHub mahdollistaa myyjille ja jakeluverkoille nopeamman ja läpinäkyvämmän tiedonvaihdon ja tietojen tarkistuksen, joka parantaa asiakaspalvelua ja samalla se antaa myös sähkönkäyttäjälle lisää näkyvyyttä omiin tietoihinsa Suomi.fi-portaalin kautta. Sähkönkäyttäjän kohdalla yksi suurimpia muutoksia on se, miten sähkönkäyttöpaikka jatkossa identifioidaan. Aiemmin käyttöpaikan tunniste identifioi kohteen jakeluverkkotasolla, mutta samaa tunnistetta saattoi käyttää toinenkin jakeluverkko aivan toiselle käyttöpaikalle. Jatkossa jokaiselle kohteelle siirrytään käyttämään GS1-järjestelmän GSRN-tunnuksia. GRSN-tunnus identifioi kohteen niin, ettei sekaannuksia voi syntyä. Kaikki osapuolet ottavat GSRN-tunnukset käyttöön samaan aikaan DataHubin käyttöönoton yhteydessä. Jakeluverkonhaltija vastaa jatkossakin käyttöpaikkakohtaisen tunnuksen muodostamisesta.

Yleisenä pääperiaatteena on, että kaikessa asiakkaan suuntaan tapahtuvassa viestinnässä on käytössä vain uusi GSRN-tunnus. Asiakkaan kanssa käytetään aina tunnusta kokonaisena, eli 18-numeroisena. Uusi määrämuotoinen GSRN-käyttöpaikkatunnus muodostuu kolmesta osasta; yritystunnisteesta, yksilöllisestä tunnuksesta ja tarkastusnumerosta. Alun yritystunniste alkaa aina maatunnuksella.

 

Kimmo Kuusinen
Kimmo Kuusinen
Managing Director