Tuulisähkön tuotanto ja kysyntä voimakkaassa nosteessa

Mitä kuuluu tuulivoimalle, millainen merkitys sillä on sähkömarkkinaan? Lue Kimmon mietteitä ajankohtaisista asioista!

22 lokakuun, 2021


Suomi pyristelee irti fossiilisten polttoaineiden käytöstä, ja olemme yhteiskuntana sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin. Tarvitsemmekin runsaasti erilaisia päästöjen vähentämiskeinoja – ja tuulivoiman rooli on tässä mielessä hyvin keskeinen. Tässä artikkelissa kerromme, millainen on tuulivoiman merkitys sähkömarkkinoilla, miten se vaikuttaa sähkön hintaan ja minkälaiset tuulet puhaltavat tuulisähkön hankinnassa.

Energiaan liittyvät uutiset ovat tänä syksynä olleet runsaasti esillä. Samaa voidaan sanoa tuulivoimasta, joka on säännöllisesti palstatilaa saava sähköntuotantomuoto. Tuulisähköön liittyviä hankkeita on vireillä pitkin maata – eniten länsirannikolla, ja medioissa näkyy kiivasta keskustelua puolesta ja vastaan. 

Tuulella tuotettiin vuonna 2020 melkein 10 prosenttia Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta. Osuus on noussut vuosi vuodelta ja jatkaa kasvuaan. Euroopan tasolla tuulivoimalla katetaan jo noin 20 prosenttia sähkön tarpeesta. Tuulisähkö on jo pitkään ollut yksi vihreän sähkön tuotteistamme, ja sen alkuperä taataan alkuperätakuu -menettelyllä. 

Tuulivoiman etuna on aidosti päästötön sähköntuotanto, joka mm. myötävaikuttaa merkittävästi yritysten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

 

Matkalla kohti tasaista tuulivoiman tuotantoa

Tekniikassa tapahtuu jatkuvasti kehitystä. Tuulimyllyjen tehot kasvavat, ja ne halkovat ilmaa yhä korkeammalla tuottaen enemmän ja tasaisemmin sähköä. Suuntaus on hyvä, sillä tänä vuonna olemme karvaasti kokeneet tuulivoiman haittapuolet: kun ei tuule, ei synny sähköä. Tämä luonnollinen ilmiö on realisoitunut näkyvästi sähkömarkkinoilla, kun sähkön hinta on noussut korkealle. 

On kuitenkin todettava, että korkea sähkön hinta on monen tekijän summa, eikä se ole pelkästään tuulivoimaan liittyvää. Toisaalta sääriippuvaisena tuotantomuotona tuulivoima aiheuttaa myös toisensuuntaista muutosta sähkön hintaan. Silloin, kun on hyvin tuulista ja tuotantokapasiteetti on hyvin käytössä, sähkön pörssihinta laskee.  

Tuulivoiman tuotantokustannukset ovat hyvin pienet ja joskus sähkön hinta painuu jopa negatiiviseksi, johtuen suuresta tuulivoiman tuotannosta.

 

Vesivoima on ylivoimainen tuotantomuoto säätökyvyn kannalta, mutta myös tuulivoiman mahdollisuuksia sähköjärjestelmän tehotasapainon hallintaan selvitetään. Tämä on hyvä, sillä tarvitsemme ehdottomasti eri keinoja tulevaisuuden sähköjärjestelmän hallintaan. Kehitys kohti tasaista tuulivoiman tuottoa ja säätökykyisyyttä on ehdottoman tervetullut lisä osaksi energiapalettiamme.

PPA-sopimuksesta höytyy niin tuottaja kuin ostajakin

Tuulivoiman rakentamiseen, tuulimyllyjen sijaintiin tai maisemamuutoksiin liittyvät seikat eivät missään nimessä ole vähentäneet kiinnostusta tuulivoimaa kohtaan. Suomessa on useita eri yrityksiä rakentamassa ja suunnittelemassa hankkeita, ja lisäksi sähkönkäyttäjillä on kasvava kiinnostus tuulisähkön hankintaa kohtaan. 

Tämän hetken ilmiö on sähkön hankkiminen suoraan tuulivoiman tuottajilta pitkillä, niin sanotuilla PPA-sopimuksilla. Tyypillisesti PPA-sopimuksia solmivat isot sähkönkäyttäjät, ja osa heistä rakentaa suoraan omia tuulipuistoja tai on niissä osakkaina. PPA-sopimuksilla tuottaja saa sähkölleen varman ostajan pitkäaikaisella sopimuksella tiettyyn hintaan ja kuluttaja varmistaa itselleen päästöttömän sähkön sekä vakaan sähkön hinnan vuosikausiksi. 

Suuri kiinnostus PPA-mallia kohtaan on synnyttänyt myös tarvetta luoda pienempiä sähkönkuluttajia palvelevia tuotteita. Energia Myynti Suomi tulee jatkossa tarjoamaan ainutlaatuisen mallin, jolla asiakkaamme saavat käyttöönsä PPA-sopimusten edut ja tuotannon tietystä tuulipuistosta. Pysy kuulolla!

Kimmo Kuusinen
Kimmo Kuusinen
Managing Director