Kimmo Kuusinen on energiataituri, joka nauttii ihmisten kanssa toimimisesta

Energia Myynti Suomen tiimi vahvistui joulukuussa 2020 22-vuotta energia-alalla vaikuttaneella Kimmo Kuusisella. Vastikään 49 vuotta täyttänyt Kuusinen siirtyi Energia Myynti Suomelle Turku Energialta, jossa hän ehti työskennellä lähes viiden vuoden ajan. 

Hänelle on vuosien mittaan kertynyt kokemusta kantaverkkoyhtiön voimajärjestelmän käyttöön liittyvistä tehtävistä, pohjoismaisesta ja muusta kansainvälisestä yhteistyöstä, asiakkaille tuotettavista energia-alan palveluista, sähköntuotannosta ja -hankinnasta.

Pitkällä urallaan Kuusinen on tottunut toimimaan asiakasrajapinnassa erilaisten asiakkaiden kanssa ja nauttii ihmisten parissa työskentelystä haastavalla energia-alalla. Vaikka koronavirus on vähentänyt kasvokkain kohtaamisia, on Kimmo sopeutunut uuteen työpaikkaan oikein hyvin ja Energia Myynti Suomen henkilöstön ammattitaito on tehnyt häneen suuren vaikutuksen.

Persoonaltaan rauhalliseksi ja huumorintajuiseksi itseään kuvaileva Kuusinen pitää vapaa-ajalla itsestään huolta monipuolisella liikunnalla ja kirjojen parissa rauhoittumalla. Etenkin äänikirjat ovat viime aikoina nousseet Kimmolle mieleisiksi keinoiksi akkujen lataamiseen.

Kuusisella on hyvin laaja-alainen kokemus energia-alasta

Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa energia- ja sähkövoimatekniikan diplomi-insinööriksi opiskellut Kuusinen teki diplomityönsä silloiselle IVO Voimansiirrolle, sittemmin Fingridinä tunnetuksi tulleelle kantaverkkoyhtiölle.

Vuosituhannen vaihteessa Kimmo jäi diplomityönsä jälkeen Fingridin palkkalistoille voimajärjestelmän käytön kehitystehtäviin. Tämän jälkeen hän veti yli kahdeksan vuoden ajan 10 hengen verkkokeskusta, jossa hänen vastuullaan oli johtaa 110 kV kantaverkon käytönvalvontaa, keskeytyssuunnittelua ja häiriöselvitystä.

2010-luvulle siirryttäessä Kuusinen alkoi kaipaamaan uusia haasteita. Energiatehokkuus oli tuohon aikaa suuri keskustelunaihe, ja sen pariin myös Kimmo ajautui. Hämeenlinnassa tuolloin asunut Kuusinen aloitti vuonna 2013 kiinteistöjen energiatehokkuuspalveluita tuottavana yrittäjänä. Yksityisyrittäjänä työskentely toi Kuusiselle uudenlaista näkökulmaa työhön, kun hän pääsi työskentelemään enemmän asiakasrajapinnassa ja työkalupakkiin jäikin runsaasti yrittäjähenkisyyttä, josta hän kokee hyötyvänsä tänäkin päivänä.

Parin vuoden jälkeen Kuusinen jätti yrittäjyyden taakseen ja aloitti vuoden 2016 alussa Turku Energialla sähkökaupan asiantuntijana ja projektipäällikkönä sähkökauppaan liittyvissä tietojärjestelmähankkeissa. Näiden jälkeen Kuusinen työskenteli Turku Energialla myös tuotepäällikön ja sähkön hankintapäällikön tehtävissä, joista jälkimmäisessä hänen vastuullaan oli Turku Energian fyysisen sähkön hankinta ja salkunhallinta.

Kuusinen pääsee Energia Myynti Suomella takaisin asiakasrajapintaan

Kuusinen uskoo, että laaja-alaisesta energia-alan kokemuksesta on runsaasti hyötyä Energia Myynti Suomen asiakaskunnalle, sillä hän tietää, millaisia haasteita ja riskejä sähkönhankintaan kokonaisuudessaan liittyy ja mitkä tekijät taustalla vaikuttavat sähkönhintaan.

Suomessa on paljon sähkön jälleenmyyjiä, jotka kamppailevat hyvin kilpailulla markkinalla ja heidän pyrkimys on hankkia eteenpäin myytävä sähkö mahdollisimman edullisesti. Kimmo on vakuuttunut siitä, että Energia Myynti Suomi kykenee omilla tuotteillaan tuomaan kilpailukykyä jälleenmyyjille sähkönhankinnassa.

Luotettavan ja kustannustehokkaan palvelun avulla asiakkaat saavuttavat taloudellista hyötyä ja voivat kohdistaa resurssejaan täysin omaan liiketoimintaansa.

Energia-alan murros ja asiakkaiden halu edetä kohti ilmastoystävällisiä ratkaisuja toimii ajurina myös Energia Myynti Suomen tuotekehityksessä. Näin ollen edellä mainitun fyysisen sähkön toimituksen lisäksi Kimmo kollegoidensa kanssa vie eteenpäin uusia liiketoimintamalleja ja palveluja esimerkiksi uusiutuvaan energiaan ja kysyntäjoustoon liittyen.