Energia Myynti Suomi vastaa Suomen valtion sähkönhankinnasta – Case Hansel Oy

 

Hansel on Suomen julkishallinnon yhteishankintayksikkö. Sen tehtävä on uudistaa ja kehittää julkisia hankintoja sekä tarjota kustannustehokkaita ratkaisuja valtiolle ja kunnille. Tavoitteena on siis yksinkertaisesti säästää yhteiskunnan varoja lisäämällä hankintatoimen tuottavuutta.

Energia Myynti Suomi on toiminut Hanselin kautta valtion sähkön sopimustoimittajana vuodesta 2013 lähtien. Energia Suomi valikoitui Hanselin kumppaniksi julkisessa kilpailutuksessa, jossa heidän tarjouksensa täytti Hanselin tiukat vaatimukset. Energia Myynti Suomi voitti kilpailutuksen uudestaan vuonna 2018.

Vuodesta 2020 lähtien Energia Myynti Suomi toimii valtion lisäksi myös kuntapuolen sopimustoimittajana, sillä koko julkishallinto tuli vuonna 2019 Hanselin asiakkaaksi.

 

Energia Myynti Suomen tehtävä on tarjota Hanselin asiakkaille sähkönhankintaa markkinoilta

Energia Myynti Suomen tehtävä on toimittaa Hanselin asiakkaille sähköenergiaa ja kaikkea siihen liittyvää. Esimerkiksi Puolustusvoimat, Poliisi, kaupungit ja sote-piirit hankkivat sähköä Hanselin yhteishankintojen kautta.

– Sähkönhankinnan suhteen Energia Myynti Suomi hoitaa spot-kaupat, ennustaa tulevaa sähköntarvetta ja hoitaa laskutuksen, eli lähes kaikki toimenpiteet. Heillä on myös verkkopalvelu, josta me ja meidän asiakkaat voimme käydä katsomassa miten sähköä on kulutettu, Hanselin energiasta vastaava kategoriapäällikkö Juha-Pekka Paunu taustoittaa yhteistyötä.

Sähkönhankinnassa kulujen ennustettavuus on tärkeä mittari Hanselin näkökulmasta. Sähkön hankintakuluja pyritään budjetoimaan, minkä johdosta tehdään hintasuojauksia.

– Myös päivittäinen sähkön kulutuksen ennustaminen on tärkeää. He ennustavat meidän asiakkaiden sähkönkulutusta seuraavalle vuorokaudelle ja hoitavat kaupankäynnin meidän puolesta. Energia Suomi on antanut meille kiinteän hinnan sähkön spot-hinnan päälle ja kantaa riskit ennustepoikkeamista tasesähkömarkkinoilla, Paunu kertoo.

– Kokonaisuudessaan meidän pyrkimyksemme on, että asiakkaat saavat kuluiltaan ennustettavaa ja edullista sähköä, hän painottaa.

“Haasteet on aina pystytty ratkaisemaan”

Kun Energia Myynti Suomesta tuli Hanselin sopimustoimittaja, siirtyi lähes 10 000 käyttöpaikkaa heidän vastuulleen.

– Haasteita on ollut matkalla, mutta ne on pystytty ratkomaan. He ovat pystyneet olemaan tarvittaessa joustava tässä käyttöpaikkojen haltuunotossa, minkä myötä kaikki on mennyt suhteellisen hyvin, Paunu sanoo ja mainitsee olleensa kaikin puolin tyytyväinen yhteistyöhön.

– Suuri määrä käyttöpaikkoja tuottaa väkisinkin haasteita. Olemme kyenneet ne ratkaisemaan, vaikka tilanteet ovatkin olleet moninaisia, Energia Myynti Suomen sopimusvastaava Jarmo Tikkanen kertoo.

Koska Hansel tekee julkisia hankintoja, määritellään yhteistyön tavoitteet jo kilpailutuksessa. Julkisissa kilpailutuksissa toimittajien kanssa neuvotellaan ehdoista aina etukäteen, eikä ehtojen täyttyminen ole itsestäänselvää

– Meillä on sopimuksissa mainittu mitä toimittajan pitää pystyä tekemään. Energia Myynti Suomi on pystynyt näihin tavoitteisiin vastaamaan, Paunu selventää.

 

“He ovat pystyneet tarjoamaan meille kaiken mitä me ja asiakkaamme olemme tarvinneet”

Energia Myynti Suomi on osa pohjoismaista Energi Danmark-konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden johtavista energia-alan toimijoista. Suoraa hyötyä kansainvälisestä konsernista ei Hanselille ole, mutta Paunu kokee, että kansainvälisestä verkostosta on kuitenkin apua. 

– Meidän kannalta kansainvälisyydessä ei ole niin valtavan suurta merkitystä, mutta isossa kuvassa heidän laaja verkostonsa lisää asiantuntemusta. Siitä on varmasti hyötyä ennustamisessa ja kaupankäynnissä, Paunu pohtii kansainvälisyyden etuja.

Paunu on tyytyväinen Energia Myynti Suomeen kumppanina. Kokonaisuudessaan Energia Suomi on toiminut sopimuksen mukaisesti ja ollut aina tavoitettavissa.

– Energia Myynti Suomi on joustava ja asiantunteva organisaatio. He ovat hyvä ja tehokas toimija hallinnoimaan tätä meidän suurta asiakaskuntaa. He ovat pystyneet tarjoamaan meille kaiken mitä me ja asiakkaamme olemme tarvinneet, hän kiittelee.

Energia Myynti Suomi auttaa mielellään julkishallinnon asiakkaita tarjouspyyntöihin liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä!

 

Jarmo Tikkanen
Jarmo Tikkanen
Sales Development Manager