Energia Myynti Suomen toimitusjohtaja Kimmo Kuusinen nauttii ihmisten kanssa toimimisesta

Energia Myynti Suomen toimitusjohtaja on 23 vuotta energia-alalla vaikuttanut Kimmo Kuusinen. Hän siirtyi Energia Myynti Suomelle Turku Energialta.

Hänelle on vuosien mittaan kertynyt kokemusta kantaverkkoyhtiön voimajärjestelmän käyttöön liittyvistä tehtävistä, pohjoismaisesta ja muusta kansainvälisestä yhteistyöstä, asiakkaille tuotettavista energia-alan palveluista, sähköntuotannosta ja -hankinnasta.

Pitkällä urallaan Kuusinen on tottunut toimimaan asiakasrajapinnassa erilaisten asiakkaiden kanssa ja nauttii ihmisten parissa työskentelystä haastavalla energia-alalla. Vaikka koronavirus on vähentänyt kasvokkain kohtaamisia, Energia Myynti Suomen henkilöstön ammattitaito on tehnyt häneen suuren vaikutuksen.

Persoonaltaan rauhalliseksi ja huumorintajuiseksi itseään kuvaileva Kuusinen pitää vapaa-ajalla itsestään huolta monipuolisella liikunnalla ja kirjojen parissa rauhoittumalla. Etenkin äänikirjat ovat viime aikoina nousseet Kimmolle mieleisiksi keinoiksi akkujen lataamiseen.

Kuusisella on hyvin laaja-alainen kokemus energia-alasta

Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa energia- ja sähkövoimatekniikan diplomi-insinööriksi opiskellut Kuusinen on työskennellyt kantaverkkoyhtiö Fingridille sekä energiatehokkuuden parissa.

 Yksityisyrittäjänä työskentely toi Kuusiselle uudenlaista näkökulmaa työhön, kun hän pääsi työskentelemään enemmän asiakasrajapinnassa ja työkalupakkiin jäikin runsaasti yrittäjähenkisyyttä, josta hän kokee hyötyvänsä tänäkin päivänä.

Turku Energialla Kuusinen työskenteli sähkökaupan asiantuntijana ja projektipäällikkönä sähkökauppaan liittyvissä tietojärjestelmähankkeissa sekä tuotepäällikkönä. Sähkön hankintapäällikön tehtävissä hänen vastuullaan oli Turku Energian fyysisen sähkön hankinta ja salkunhallinta.

Kuusinen toimii Energia Myynti Suomella vahvasti asiakasrajapinnassa

Kuusinen uskoo, että laaja-alaisesta energia-alan kokemuksesta on runsaasti hyötyä Energia Myynti Suomen asiakaskunnalle, sillä hän tietää, millaisia haasteita ja riskejä sähkönhankintaan kokonaisuudessaan liittyy ja mitkä tekijät taustalla vaikuttavat sähkönhintaan.

Suomessa on paljon sähkön jälleenmyyjiä, jotka kamppailevat hyvin kilpailulla markkinalla ja heidän pyrkimys on hankkia eteenpäin myytävä sähkö mahdollisimman edullisesti. Kimmo on vakuuttunut siitä, että Energia Myynti Suomi kykenee omilla tuotteillaan tuomaan kilpailukykyä jälleenmyyjille sähkönhankinnassa.

Luotettavan ja kustannustehokkaan palvelun avulla asiakkaat saavuttavat taloudellista hyötyä ja voivat kohdistaa resurssejaan täysin omaan liiketoimintaansa.

Energia-alan murros ja asiakkaiden halu edetä kohti ilmastoystävällisiä ratkaisuja toimii ajurina myös Energia Myynti Suomen tuotekehityksessä. Näin ollen edellä mainitun fyysisen sähkön toimituksen lisäksi Kimmo vie eteenpäin uusia liiketoimintamalleja ja palveluja esimerkiksi uusiutuvaan energiaan ja kysyntäjoustoon liittyen.