Sannamaaria Pehkonen on laskutuksen ja projektien asiantuntija

Back Office Manager Sannamaaria Pehkosella on energia-alalta reilu kahdenkymmenen vuoden kokemus. Hänelle on vuosien aikana kertynyt kokemusta muun muassa laskutuksesta ja erilaisten projektien toteuttamisesta. Pehkosella onkin vankka tietotaito alan lainsäädännöstä sekä järjestelmistä. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden avulla Pehkonen todella tietää, mitä asiakas tarvitsee.

Pehkoselle tärkeintä on ymmärtää ja kuulla asiakasta. Tällä vältytään siltä, että myöhemmin ei tule ei-toivottuja-lopputuloksia, ja jokainen osapuoli on tyytyväinen. Hän uskoo, että kun on hyvä fiilis omassa tiimissä, niin se myös välittyy asiakkaille. Lisäksi hän uskoo siihen, että ei puhuttaisi pelkästään projekteista ja prosesseista, vaan on myös tärkeätä vaalia pehmeitä arvoja talon sisäisesti, mitkä sitten toivottavasti välittyvät myös asiakkaan suuntaan.

Pehkonen tietää, mikä kaikki energia-alalla on mahdollista

Energiayhtiön asiakaspalveluyksikössä aloittanut Pehkonen pääsi parin vuoden jälkeen enemmän ja enemmän osalliseksi eri projekteihin. Projektien lisäksi energiayhtiöissätyöskennellessään Pehkosen uralle mahtui myös kaksi isoa järjestelmän käyttöönottoa ja muutamia projektipäällikkyyksiä. Lisäksi vuosien varrella hänen kokemuksensa karttui muun muassa kehitystiimin vetäjän roolissa.

Pehkonen on toiminut myös kansainvälisen sähköyrityksen laskutuspalveluiden tuotepäällikkönä. Yrityksen asiakkaana oli esimerkiksi norjalaisia ja tanskalaisia sähkönmyyjiä, joten tuona aikana Pehkonen näki ja oppi, kuinka tiedonvaihto markkinaosapuolten välillä hoidettiin eri maissa. Aiemmin Pehkonen oli tehnyt töitä myyjien ja jakeluverkon haltijoiden kesken – ja nyt hän tekikin töitä siinä roolissa, että oltiin tuottamassa heille palvelua. Se oli Pehkosen uralle ikään kuin pieni näkökulman muutos.

“Tärkeintä on kuulla ja ymmärtää asiakasta”

Ennen Energia Myynti Suomella aloittamistaan kuluttaja-asiakkaat olivat olleet Pehkosen työssä merkittävin segmentti. Nyt Energia Myynti Suomella hän on entisestään päässyt kerryttämään alan tietotaitoaan, kun hän on päässyt työskentelemään pääasiassa yritysasiakkaiden kanssa.

Pehkonen näkee omana vahvuutenaan sen, että hänellä on pitkä historia alalla takana ja  hän on nähnyt paljon erilaisia tapoja tehdä energia-alan töitä sekä samalla nähnyt paljon erilaisia järjestelmiä. Sitä kautta Pehkoselle on tullut ymmärrys, että mikä kaikki on mahdollista – ja miten se mahdollinen saadaan toteutetuksi.

Konttorityön vastapainona Pehkonen mainitsee puutarhanhoidon, joka tuottaa erityistä iloa. Hänen kotinsa pihalla kasvaa – omien sanojensa mukaan – vain ja ainoastaan kauneutta!